Index

Änghagens Salmiak TIK

är tillsalu med bibehållen avelsträtt till någom som bor ca max 10 mil från Orust. Gärna till någon som är utställning och tränings/tävlings intresserad.

Lilly, Wilma och Molly